Financiele bijlage e...
  Doelstelling Stichting De Vijfsprong…
lees verder

Financiele bijlage en doelstelling De Vijfspr

 

Doelstelling Stichting De Vijfsprong

 

 

Het tot stand brengen en houden van een woonvoorziening

 

-           Voor een groep jongvolwassenen die elkaar goed kent en goed met elkaar kan samenwerken

-           Voor een groep die qua leeftijd, belangstelling en capaciteiten goed bij elkaar past

-           Die kleinschalig is en een huishoudelijke sfeer heeft

-           Waarbij de ouders, broers en zussen zelf aan het roer staan en verantwoordelijkheid nemen

-           Die midden in de maatschappij staat en in wisselwerking met de omgeving leeft

-           Waar zorg wordt verleend in overeenstemming met onze visie.

 

 

Activiteiten

 

Activiteiten die worden uitgeoefend zowel door de begeleiding als de ouders zijn:

 

-           Het organiseren van vakantie weken en weekenden voor onze kinderen

-           Diverse andere activiteiten vinden plaats zoals gezamenlijk bowlen, midgetgolfen, sporten

-           Kookfeesten onder begeleiding samen met broers en zussen.

-           Gezamenlijk muziek maken onder begeleiding.

 

Financiën

 

Gewerkt wordt met een begroting van in totaal ruim € 100.000 op jaarbasis. De uitgaven betreffen: huur, nutsvoorzieningen, kosten van voeding, verzekeringen, belastingen en diverse onderhoud- en inventariskosten. Inmiddels bestaan de inkomsten, na een aantal jaren van inkomsten via sponsoring, met name uit bijdragen van de bewoners. Jaarlijks wordt de bijdrage herzien op basis van de nieuwe begroting. De penningmeester voert het beheer en de administratie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een bankrekeningen op naam van de Stichting. Voor de dagelijkse uitgaven is op ‘De Vijfsprong' tevens een ‘kleine kas' aanwezig. De kasmutaties worden bijgehouden in een kasboek dat wekelijks wordt bekeken door de penningmeester. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan het bestuur en worden jaarcijfers opgesteld.

De kosten van de zorgverlening aan de bewoners (geleverd door Syndion) lopen niet via de stichting maar worden betaald uit de individuele PGB's van de bewoners.

Bestuurders van de Stichting voeren hun taken onbezoldigd uit.

 

In de bijlage is de verkorte verantwoording t/m 2016 opgenomen.

 

Het RSIN nummer is 8098.71.737

 

Exploitatie 2016       in EUR
Inkomsten uit bijdragen       127.865
           
Kosten          
- Huur, energie, water en schoonmaak              68.701  
- Belastingen, verzekeringen                   3.726  
- Telecom, internet, domotica                   8.223  
- Voeding, recreatie                  25.965  
- Vervangingsinvesteringen                20.016  
Totaal           126.631
           
Exploitatiesaldo              1.234
           
           
Balans 31 december 2016     in EUR
Activa     Passiva    
Overlopende activa           365 Stichtingsvermogen     33.153
      Bestemmingsreserves     99.875
Bank/Kas     140.596      
      Overlopende passiva        7.933
           
           
Totaal     140.961 Totaal     140.961

 

Fotoalbum

Stichting De Vijfsprong
Guldenslag 18
3991 WG Houten

Tel: 030-6379934

E.info@vijfspronghuis.nl
I. www.vijfspronghuis.nl

Bankrekeningnummer:
NL16RABO 0381.0698.93